ZDRAVOTNÍ OSVĚTA
PRO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MUDr. Gianna Conti, MBA

Expert zdravotní osvěty
Healthfluencer

Zdraví nás baví!!!!

Zdraví je nejcennější životní hodnotou.
Pojďte se o něm naučit co nejvíce, jednoduše a srozumitelně, zábavně a poučně.
Osvětové přednášky vám odlehčenou a vtipnou  formou pomůžou porozumět vlastnímu tělu, poznat varovné příznaky nejčastějších nemocí a umět  zachraňovat své blízké, pokud je to nutné.
Po mnoha nudných školeních, které máte za sebou, vás tyto budou bavit. Jde v nich totiž o vaše zdraví,  získané poznatky využijete u vlastních dětí a nejbližších příbuzných.

 MUDr. Gianna Conti, MBA

profesní životopis

MUDr. Gianna Conti, MBA

MUDr. Gianna Conti, MBA, absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, Mezinárodní marketingovo- podnikatelské studium na ČVUT a MBA na Nottingham Business School.

Po škole pracovala na pozici marketingové ředitelky Bioster a.s., výrobce prostředků první pomoci a od roku 1997 až doposud se věnuje vydavatelské činnosti odborných periodik pro záchranářství  a sociální služby. Za 20 let iniciovala na 200 odborných konferencí, kulatých stolů a odborných debat  v této problematice. Celostátně školí v oboru medicínské problematiky stáří, zdravotnické osvěty, bezpečnosti seniorů a prevence kriminality.  Je autorkou celostátních cyklů školení Bezpečná domácnost, Bezpečná zařízení sociálních služeb, dále stojí za cykly školení Chřipka - Pandemie a Infekční nemoci v zařízeních sociálních služeb.

Společně s prezidenty České a Slovenské republiky uděluje v projektu Zlatý záchranářský kříž ocenění nejlepším českým a slovenským záchranářům.  Je zakladatelkou a hlavní garantkou projektu ocenění nejkvalitnějších poskytovatelů sociálních služeb CENA KVALITY, která je zařazena do strategických projektů Rady kvality České republiky. 

0
Klientů
0
Kurzů
0
Let zkušeností
0
Přednášek

Školení je určeno

pracovníkům přímé obslužné péče

pečovatelkám v terénu

sestrám a zdravotnickým asistentům

aktivizačním a sociálním pracovníkům

osobám pečujícím o blízké

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Kontakt

Telefon

+420 774 615 131

E-mail

reditel@rescuemedia.cz

Facebook

https://www.facebook.com/jana.bradacova.12