ZDRAVOTNÍ OSVĚTA PRO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MUDr. Gianna Conti, MBA

Specialista zdravotní osvěty
Healtfluencer

Zdraví nás baví!!!!

Zdraví je nejcennější životní hodnotou.
Pojďte se o něm naučit co nejvíce, jednoduše a srozumitelně, zábavně a poučně.
Osvětové přednášky pro pracovní kolektivy a sociální služby Vám odlehčenou a vtipnou  formou pomůžou porozumět vlastnímu tělu, poznat varovné příznaky nejčastějších nemocí a umět jednat i zachraňovat své blízké, pokud je to nutné. Vyvrátíme mnoho bludů a mýtů, kriticky se podíváme na řadu komerčních tvrzení o různých léčivých přípravcích a zázračných léčivech.
Po mnoha nudných školeních, které máte vy a vaši kolegové za sebou, Vás tyto budou bavit. Jde v nich přímo o Vaše zdraví. A pokud jste Vy sami zdraví a nic Vám nechybí, získané poznatky využijete u vlastních dětí a nejbližších příbuzných.

Zdraví nás jednoduše baví…
 ….a Vás bude s námi bavit také

 MUDr. Gianna Conti, MBA

 

profesní životopis

MUDr. Gianna Conti, MBA

MUDr. Gianna Conti, MBA, absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, Mezinárodní marketingovo- podnikatelské studium na ČVUT a MBA na Nottingham Business School.

Po škole pracovala na pozici marketingové ředitelky Bioster a.s., výrobce prostředků první pomoci a od roku 1997 až doposud se věnuje vydavatelské činnosti odborných periodik pro záchranářství  a sociální služby. Za 20 let iniciovala na 200 odborných konferencí, kulatých stolů a odborných debat  v této problematice. Celostátně školí v oboru medicínské problematiky stáří, zdravotnické osvěty, bezpečnosti seniorů a prevence kriminality.  Je autorkou celostátních cyklů školení Bezpečná domácnost, Bezpečná zařízení sociálních služeb, dále stojí za cykly školení Chřipka - Pandemie a Infekční nemoci v zařízeních sociálních služeb.

Společně s prezidenty České a Slovenské republiky uděluje v projektu Zlatý záchranářský kříž ocenění nejlepším českým a slovenským záchranářům.  Je zakladatelkou a hlavní garantkou projektu ocenění nejkvalitnějších poskytovatelů sociálních služeb CENA KVALITY, která je zařazena do strategických projektů Rady kvality České republiky. 

0
Klientů
0
Kurzů
0
Přednášek
0
Let zkušeností

Školení je určeno

pracovníkům přímé obslužné péče

pečovatelkám v terénu

sestrám a zdravotnickým asistentům

aktivizačním a sociálním pracovníkům

osobám pečujícím o blízké

O časopisu

Česko-slovenský časopis sociálních služeb

Péče o seniory

Péče o seniory je odborné periodikum, které má v České republice již více než 20-letou tradici.  Za  dobu svého působení změnilo svůj název ze Sociální péče na Ošetřovatelskou péči a nynější Péči o seniory. Časopis má česko-slovenský rozměr, nadšeně vítáme příspěvky od všech zkušených poskytovatelů sociálních služeb, především dobré nápady pro péči o seniory.

Péče o seniory vychází v České i Slovenské republice v tiskové podobě v počtu 2800 ks.
V roce 2017 vyjde 4 x ročně.

Předplatné objednávejte na media@rescuemedia.cz

MUDr. Gianna Conti, MBA

Napište nám

Zajímají nás reálné příběhy a kazuistiky pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb. Vaše denní praxe, Vaše příběhy a Váš profesní život.

Kontakt

Telefon

+420 774 615 131

E-mail

reditel@rescuemedia.cz

Facebook

https://www.facebook.com/jana.bradacova.12