Kurzy

Vzdělávací půldenní kurzy pro zařízení sociálních služeb, úřady, ženské pracovní kolektivy


DETOXIKACE ORGANISMU

Zdravý selský rozum lze aplikovat i ve snaze o čištění a detoxikaci těla. Proto v kurzu probereme správný postup i chyby, které v nejlepším úmyslu děláme. Reklama je plná všech možných trendů čištění těla a detoxikace, mnoho neod­borníků se snaží prodávat zejména internetově různé „zázračné“ přípravky. Ubránit se tomu lze pouze kritickým myšlením a zdra­vým selským rozumem. Proto nejdřív probereme, kde se v našem těle hromadí toxiny. Pak vysvětlíme rozumný postup, jak mírně a nenásilně postupně čistit naše tělo, včetně nežádoucích účinků, kontraindikací a nesprávných postupů.

 DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod
CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano
AKREDITACE MPSV: ne

PROSPĚŠNÁ A ŠKODLIVÁ „ÉČKA“ 

Pohled do potravinářských a kosmetologických tajemství, která jsou nám denně prodávána v obchodech. Některá „Éčka“ jsou látky neškodné i prospěšné, ale velká část jsou látky inertní nebo i škodlivé. O těchto a jiných potenciálně nebez­pečných látkách si řekneme a vysvětlíme možný vliv na tělo. Závěrem si připomeneme zásady zdravého selského rozumu ve stravování a nepodléhání zbytečné panice, nebo neprav­divým informacím šířeným na sociálních sítích.

DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod
CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano
AKREDITACE MPSV: ne

OLEJE PRO ZDRAVÍ

Základy oleoterapie pro denní život jsou velmi cennými a praktickými dovednostmi pro denní život. Tuky, zejména ty pro nás prospěšné, výrazně ovlivňují zdraví a tlumí mnoho civilizačních nemocí. V základní teoretické části pro lepší srozumitelnost začneme jednoduchým výkladem složení a odlišností tuků a olejů. Pak je dle praktičnosti a zastoupení v naší stravě roztřídíme do kategorií.

V další části se budeme věnovat olejům, které lze běžně začlenit do stravování, studené a teplé kuchyně. Po nich se dostaneme ještě k olejům stojícím na pomezí mezi léčebnými a jídelními oleji. Kromě nejvýznamnějších vlastností se věnujeme i diagnózám, na které jsou doporučovány. Důležité je také správné dávkování, skladování a zacházení s oleji.

DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod
CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano
AKREDITACE MPSV: ne

 

OLEJE PRO KRÁSU

Na základy oleoterapie přímo navazuje druhý díl Oleje pro krásu, který se věnuje olejům v kosmetické péči, péči o kůži, v pre­venci stárnutí pokožky. Představíme si způsob, jakým jsou oleje upravovány v kosmetice. Závěrem se zmiňujeme o exotických, vzácných a drahých olejích, varujeme před nekvalitními a neprověřenými dodavateli (obecně, dle ukazatelů kvality). Zdůrazníme rozdíl mezi aromatickými vonnými oleji, esenciálními oleji, přírodními oleji a oleji v bio kvalitě. Z hlediska kosmetického je také důležité hledisko vstřebatelnosti a komedogenicity.

DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 hod
CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano
AKREDITACE MPSV: ne

HORMONÁLNĚ AKTIVNÍ LÁTKY
V POTRAVINÁCH

První část kurzu bude věnována škodlivým látkám, které můžeme v potra­vinách a nápojích nalézt. Fytoestrogenům, blokátorům hormonů,  jejich vlivu na naše zdraví. Prospěšné látky v potravinách. Trendy antiagingu. Endokrinní disruptory a další rizika. Elektrosmog a vliv na zdraví.

DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE: cca 3 – 4 hod
CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano
AKREDITACE MPSV: ne

PLÍSNĚ A ŠKODLIVINY
V POTRAVINÁCH

Kurz zahrnuje problematiku výskytu škodlivých látek v potravinách se zaměřením na plísně a mykotoxiny. Co způ­sobují, kde všude se s nimi můžeme setkat, jaký vliv mají na zdraví člověka. Představíme rizikové druhy potravin a jaký je rozdíl mezi nežádoucí a ušlechtilou plísní v potravinářství. Ve druhé polovině kurzu si vysvětlíme pojem mykotoxiny a za­měříme se na nejdůležitější rody produkující významné mykotoxiny. Navíc získáte informace o tom, jaká je prevence plesnivění potravin a jaké jsou zásady bezpečné výživy obecně.

DOPORUČENÁ ČASOVÁ DOTACE:  4 hod
CERTIFIKÁTY/POTVRZENÍ O ÚČASTI: ano
AKREDITACE MPSV: ne

KOSMETOLOGIE - PEČUJÍCÍ KOSMETIKA

Základy kosmetologie jsou velmi užitečným osvětovým školením, které u účastníků odbourá řadu mýtů a objasní řadu reklamních triků výrobců. Projdeme hlavní součásti kosmetiky, přes mycí (šampony, sprchové gely, mýdla), pěstící a pečující kosmetiku (krémy, mléka, oleje, pasty), pleťovou kosmetiku (krémy, séra) se dostaneme až ke specialitám pro citlivou pleť.  důležitou část budeme věnovat obecnému složení kosmetiky. Představíme důležité části kosmetiky, účinné složky, adititiva, sta­bilizátory, vonné esence a jiné látky. Upozorníme na potenciálně nebezpečné látky. Další výklad věnujeme nesprávnému hodno­cení pleti a neadekvátnímu užití kosmetiky v obecných zásadách. Zejména u mladých lidí se častokrát vyskytuje přehnaná péče, na kterou taky zavedeme pozornost. Kurz je výborně kombinovatelný s kurzem Základy kosmetologie II Dekorativní kosmetika a Oleoterapie.

KOSMETOLOGIE - DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

Složení dekorativní kosmetiky, zásady správného užití a projevy podráždění nebo intolerance dané kosmetiky. Kdy a v jakém pořadí nanášet jednotlivé vrstvy, kdy měnit přípravky adekvátně věku. Bludy a nesmysly šířené po sociálních sítích. Národní zvyk­losti Evropanek a Asiatek, rozdíly v přístupu k péči o tělo a obličej.

Reference ke kurzu Urgentní stavy a První pomoc

Zařízení, která již kurz absolvovali, jsou PRŮBĚHEM, ODLIŠNOSTÍ OD JINÝCH KURZŮ, KAZUISTIKAMI I JEHO REÁLNOSTÍ nadšeni.

Zdravotní osvěta pro zařízení sociálních služeb je aplikována MUDr. Janou Bradáčovou, která se ošetřovatelství věnuje celý život. Předává zkušenosti velmi srozumitelným způsobem. Velmi vlídným, laskavým a lidským přístupem, což vede k vzájemnému sladění. Kurzy paní doktorky jsou v naší službě zcela zaplněné pracovníky. Odcházejí nejen nabyté odbornými vědomostmi, ale také uvolněné, pozitivně naladěné a cítí se dobře. Přála bych všem svým kolegyním a kolegům, aby mohli zažít např. téma Život zachraňujících úkonů první pomoci.

Veronika Koudelová Klímová

Holky, přednáška byla super. Je to vidět na vašich spokojených tvářích. Paní Bradáčová je skvělá.

Libuše Tieslova

Nemělo to chybu a chvílemi jsem měla v očích i slzy...

Soňa Krokawetzová

kurzy vede:

MUDr. Jana Bradáčová, MBA
MUDr. Jana Bradáčová, MBA

vydavatelka časopisu Ošetřovatelská péče, a RESCUE report – česko slovenský záchranářský časopis, autorka projektu ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ ČR a SR garantka celostátních cyklů školení CHŘIPKA, PANDEMIE, BEZPEČNÁ DOMÁCNOST a nadšená propagátorka zdravotnické osvěty

Kontakt

V případě zájmu prosíme o rychlou odpověď CO NEJDŘÍVE KVŮLI KOORDINACI PŘEDNÁŠEK v jednotlivých krajích. Obratem odpovíme. Začátek, dobu trvání a cenu uzpůsobíme Vašim zvyklostem a počtu účastníků. Navrhněte prosím přímo termín, který Vám nejlépe vyhovuje na: media@siviliania.cz, media@rescuemedia.cz.
Přednášíme i na Slovensku 

Pro informace volejte administrátorce paní Kateřině Budíkové 774 615  139, nebo napište přímo garantce: reditel@siviliania.cz, reditel@rescuemedia.cz