Akreditované kurzy

Současnost a budoucnost demence v sociálních službách. Nové metody screeningu, aktivizace a léčby Alzheimerovy a jiných forem demence v sociálních službách

Jde demenci přednášet POZITIVNĚ a  s nadějí?

ANO!!!

Po téměř 25 letech se přiblížila doba, kdy se ze smrtelné a těžce probíhající nemoci stane nemoc alespoň LÉČITELNÁ. Před uvolněním na trh jsou až 4 úplně nové převratné léky.

V akreditovaném kurzu pro všechny typy sociálních služeb jsou dopodrobna probrány nejen základy demence, ale především SOUČASNOST - tedy to, co lze již DNES vyšetřit, odhalit a čemu lze předcházet U VŠECH, I U VÁS. V dalším celém bloku nahlédneme pod pokličku do blízké BUDOUCNOSTI. Celosvětově na spadnutí jsou registrace hned 4 moderních léků, které nejen zpomalí nástup, ale doslova opravují mnohé příznaky a symptomy. Kurz je na 8 hodin, takže pokryje i péči o terminální stadia a velkou pozornost věnuje problémům s polykáním a podáním stravy obecně. Podstatné je, že si pečující odnesou z kurzu NADĚJI, že i takhle vážnou a častou nemoc seniorů lze léčit.

Kurz je akreditovaný pod číslem: A2022/1280-SP/PC/PP

Kurz přednáší přímo autorka, lékařka preventivistka.

Termíny rezervujte na mailu: p. Kateřina Budíková, media@rescuemedia.cz, 774 615 139

Bolest jako projev stárnutí a jednostranné zátěže při práci, metody úlevy od bolesti pro klienty i pro pracovníky sociálních služeb

Rozumíme bolesti a jejím skrytým i viditelným projevům u seniorů?

Umíme ulevit seniorům a sobě od bolesti?

Milí kolegové,

bolest trápí někdy každého z nás a téměř jistě seniory, vaše uživatele. V tomto kurzu vysvětlíme PODSTATU BOLESTI, její nervový podklad, povahu a vlny, ve kterých přichází a odchází.

Velmi důležitou součástí je porozumění mimice seniorů, čtení pohybů, pohledů očí, výrazu tváře, celkového vzhledu člověka s bolestí. Zejména dementní imobilní uživatelé nám nedokážou přímo popsat intenzitu ani rozsah své bolesti.

V akreditovaném kurzu pro všechny typy sociálních služeb vysvětlíme vše, co se bolesti týká. Zaměříme se nejen na uživatele, ale i na prevenci bolesti zad a kloubů u sebe. Prakticky probereme vliv jednotlivých druhů léčiv na bolest, nežádoucí účinky. V poslední části se zaměříme na fyzikální metody úlevy, vliv tepla, chladu, speciální kombinace obkladů, jiné fyzikální metody úlevy. Probereme masti, gely, náplasti, složení a vstřebatelnost. Kurz je plný tipů a vychytávek nejen pro péči, ale i pro vlastní potřebu.

Kurz je akreditovaný pod číslem: A2022/1281-SP/PC/PP, 6 vyučovacích hodin

Kurz přednáší přímo autorka, lékařka preventivistka.

Termíny rezervujte na mailu: p. Kateřina Budíková, media@rescuemedia.cz, 774 615 139

Očkování na COVID-19
v sociálních službách

Počet akreditovaných hodin: 6
Organizace školení: 2x v jednom zařízení, 3 hod. výkladu + diskuze + individuální konzultace

Info a rezervace termínu: Kateřina Budíková,
tel: +420 774 615 139, mail: media@rescuemedia.cz

Druhy vakcín, obavy pracovníků, reakce, nežádoucí reakce a kdy nepodstoupit očkování

Kurz akreditovaný MPSV na 6 hodin pod názvem Očkování a individuální ochrana zaměstnanců

Přednášený i za zvýšených ochranných opatření (omezené menší kolektivy, antigenní testování lektora)

Stručně k obsahu:
Druhy a principy COVID vakcín
Proč se rozdílně skladují
Rozvoj imunity
Kombinace s jiným očkováním
Opakovaná nákaza a imunita (poslední světové vědecké studie)
Co již víme o koronaviru (mutace, odolnost, poznatky ze světa)
Nesmysly kolem očkování
Moderní vakcíny proti rakovině

Infekční nemoci a sociální služby - nový pohled po pandemii

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin

Pandemie koronaviru proměnila pohled na možná hygienická a epidemiologická rizika v sociálních službách. S novým přístupem i zřízením COVID zón a mnoha dalšími omezeními musí nyní počítat pracovníci pobytových, terénních i ambulantních služeb. Kurz se zaměřuje na vysvětlení a pochopení nově definovaných dlouhodobých opatření a na ochranu zdraví křehkých a polymorbidních seniorů, u kterých je vysoké riziko nákazy koronavirem, ale hrozí i souběh se sezonní chřipkou, dalšími virovými onemocněními (například norovirovými nákazami), bakteriálními infekcemi a plísňovými (kvasinkovými) infekcemi. Kurz vysvětlí souvislosti mezi nejčastějšími základními onemocněními seniorského věku (diabetes, vysoký krevní tlak, kardiologické potíže, demence alzheimerovského i cévního typu, bércové vředy, onkologické stavy a defekty imunity) a jejich vztah k akutním infekčním nemocem. Všichni pracovníci přímé péče, pečovatelky a neformální pečující by měli rozpoznat základní projevy chřipky, akutních respiračních nemocí, spalniček a jiných nákaz, aby mohli seniory včas odeslat do péče zdravotníků.
Poslední část kurzu se zaměřuje na proces rekonvalescence seniora po prodělané nemoci, doléčování po propuštění z hospitalizace a jeho návrat k běžným aktivitám. Kurz proto vysvětluje principy respirační hygieny, dechové rehabilitace a nosové hygieny i doplnění výživy a pitného režimu v rekonvalescenci.

Únava a vyčerpání v sociálních službách

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Únava fyzická, psychická, akutní i chronická jsou v sociálních službách jedním z nejvíce diskutovaných témat. Kurz se věnuje teorii, tedy podstatě a vzniku únavy i praktickému dopadu únavy a vyčerpání na organizmus a psychosomatickým souvislostem. V části věnované chronické únavě se kurz věnuje dlouhodobé reakci organizmu na stres, patologické únavě, tedy nemocem, které se dlouhodobě projevují únavou a často zůstanou nerozpoznané až do fáze, kdy již některé z orgánů přestávají fungovat.
Kurz se věnuje biologické podstatě únavy a vyčerpání. Část kurzu je věnovaná syndromu vyhoření a jeho fázím. Osvětlen je vliv únavy a vyčerpání na psychické funkce a emoční ladění organizmu. Vysvětlený je i fenomén depersonalizace, derealizace a cynizmus jako jedna z reakcí na dlouhodobé přetížení organizmu. Diskutovaný je vliv kofeinových a jiných psychických stimulantů na dlouhodobé vyčerpání. V závěrečných doporučeních se kurz věnuje účinným metodám regenerace, doplnění deficitních minerálů a vitamínů a novým poznatkům o managementu únavy použitelným v běžném pracovním životě i ve směnném provozu.

Nemoci dýchací soustavy u seniorů - příznaky, péče a regenerace po nemoci

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin

Nemoci dýchacích cest jsou nejčastější příčinou zdravotních komplikací seniorské populace. Od akutních nachlazení, přes chřipková onemocnění po celou škálu chronických nemocí projevujících se dušností a problémům s dýcháním jsou také příčinou náhlého zhoršení zdravotního stavu seniorů a jejich převozu do zdravotnických zařízení. Hned po odeznění příznaků se však uživatelé vrací do pobytových zařízení a do svých domovů. V přímé obslužné péči je nevyhnutelné vědět, jak se o seniory s dýchacími potížemi postarat, aby se jim ulevilo a doléčili se. Tento základní kurz vysvětluje jednoduchým způsobem typické příznaky, jako bolest hrdla, poruchy polykání, kašel, dušnost námahová a klidová, zahlenění. Pracovníkům přímé péče je vysvětleno, co znamenají a jestli představují pro ně samotné při péči o ně riziko, nebo ne. Kurz se věnuje specifikám seniorského věku a u ležících uživatelů. Chronická obstrukční nemoc, astma i nádorová onemocnění jsou jednoduše účastníkům také představené, protože se jich přímo dotýká obslužní péče a podávání stravy. Praktická část se věnuje denní péči o uživatele již vyléčené, ale stále vyžadující dechovou rehabilitaci, například změny polohy kvůli odhlenění i jednoduché cviky pro seniory vedoucí k samočištění dýchacích cest.

Provozní a režimová opatření
u infekčních nemocí a infekcí spojených se zdravotní péčí v ZSS

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Kurz řeší mnoho mýtů a bludů kolem infekčních nemocí, MRSA, ESBL, rezistentních nákaz, epidemií. Diskutujeme o obavách z přenosu infekcí do rodin pracovníků, obav spolubydlících a jejich rodin z přenosu infekce. Věnuje se péči o infekční uživatele po návratu ze zdravotnického zařízení a hodnocení reálných rizik infekčních nemocí i akutních nákaz, které můžou ve vašem zařízení vypuknout, a to nejen MRSA, ESBL, VRE, epidemie chřipky, ale i norovirových, pneumokokových a mnohých jiných infekcí. 

Kritické body péče o dutinu ústní u seniorů v ZSS

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Problémy v dutině ústní dokážou ovlivnit  výživu i celkové zdraví vašich uživatelů a mnohokrát jsou příčinou starostí celého ošetřovatelského kolektivu. Na dutinu ústní se podíváme z mnoha pohledů, nemocí, aftů, plísňových nemocí, hygieny protéz, úlevy od potíží, rizika  přenosu infekcí v ZSS včetně  opakování správných dovedností u čištění a hygieny zubních náhrad u seniorů.  Kurz je velmi bohatě ilustrovaný mnoha fotografiemi. 

 

Demence z pohledu přímé péče a pečujících

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin

Kurz odráží každodenní realitu pracovníka přímé péče. Vysvětluje  z lékařského a lidského pohledu otázky: 

  • Jak se mám stihnout postarat o více uživatelů? 
  • Dělá mi uživatel naschvály nebo je tak zlý?
  • Proč mu něco chutná a něco ne?  
  • Proč mě obtěžuje? Proč mi nadává a uráží mě?
  • A hlavně: Jak všechnu tu péči zvládnout a nezbláznit se? 

Rozměry bolesti

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Víte, že každého člověka ve věku 40 let a výše bolí hlava, zub, záda nebo klouby  minimálně jednou za měsíc? U žen nad 40 let je to až dvojnásobek? Víte, že až polovina lidí si plete migrénu s bolestmi hlavy jiného původu? Máte přehled o tom, které léky  na bolest můžete v současnosti dostat v lékárně bez předpisu a na co jsou? (včetně praktického průvodce účinnými přírodními prostředky a léky volně dostupnými bez předpisu a správného dávkování.) Společně se vynasnažíme porozumět bolesti od nepatrné bolístky u dětí, přes menstruační bolesti až po intenzivní bolest u onkologického pacienta.

První pomoc I - Základy první pomoci pro pracovníky sociálních služeb v příkladech z praxe, nácvik život zachraňujících úkonů

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Pro laickou přednemocniční první pomoc je velmi důležité rozpoznání život ohrožujícího stavu u uživatele, rychlá reakce a následná koordinace s profesionálními záchranáři. Tento základní kurz si klade za cíl na kazuistikách ukázat důležitost správného rozpoznání příznaků, ale i důležitost správné a efektivní reakce. Na konkrétních záchranných činech a kazuistikách se kurz zaměřuje i na míru osobního rizika u záchranného zásahu. Kurz si klade za cíl zopakovat a prakticky procvičit život zachraňující úkony a procvičit komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému. V praxi kurz ukazuje využití mobilních aplikací i systému First responder, celostátního systému umožňujícími použití automatických externích defibrilátorů laiky ještě před příjezdem záchranné služby. Výklad používá reálné činy a příklady z dvacetileté záchranářské praxe garantky kurzu.

První pomoc od A do Z - Náhlé stavy a akutní komplikace nemocí uživatelů sociálních služeb, úrazy, zlomeniny, popáleniny – nácvik praktických dovedností

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Pro zvládnutí účelné první pomoci je nutné její neustálé rozšiřování znalostí o příznacích a rozpoznání potřeby pomoci, také opakovaný nácvik dovedností. Motivační jsou kazuistiky z praxe, se kterými se pracovníci lehce identifikují. Dovednosti je nutné rozvíjet s ohledem na specifické cílové skupiny. Kurz první pomoci volně navazuje na kterýkoliv kurz základů první pomoci. Po úvodním stručném zopakování život zachraňujících úkonů se bude detailněji věnovat technikám první pomoci u méně závažných, ale urgentních stavů. Kurz se bude více zaměřovat na situace, do které se pracovníci dané konkrétní sociální služby můžou dostat, podle cílové skupiny, na kterou se zaměřují. V praktické části kurz rozvine problematiku laické první pomoci u úrazů, popálenin, krvácení, problematiku improvizované první pomoci v terénu a bez pomůcek. Kurz si klade za cíl naučit nebo zopakovat u účastníků obvazové techniky, znehybnění u zlomenin, úlevové polohy u mnoha dílčích diagnóz.

Diabetes a prediabetes v seniorském věku. Kritické body a komplikace péče, specifické potřeby diabetika

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Kurz je určený přímé obslužné péči, pečovatelům v terénu i neformálním pečujícím, kteří jsou stále více konfrontováni s narůstajícím počtem seniorů nemocných diabetem, nebo jeho ranou formou, prediabetem. Kurz objasňuje jednoduchou formou pomocí moderních forem 3D grafiky podstatu onemocnění, souvislosti se změnou fungování vnitřních orgánů a hlavní komplikace, které v určitých stadiích nemoci lze očekávat. Pozornost kurz věnuje pochopení režimových opatření, dietních opatření i u osaměle žijících seniorů, možných komplikací inzulínové léčby a stavů, za kterých dochází k hypoglykemii a hyperglykemickým komplikacím. Tyto život ohrožující stavy jsou vysvětlovány včetně typických a netypických příznaků a úkonů první pomoci. Samostatnou kapitolu tvoří zásady ošetřovatelské péče a úkonům denní hygieny diabetiků, kompenzačním pomůckám a oblečení vhodnému pro diabetiky, včetně představení novinek v monitoringu, podpůrné léčbě nemoci.

Péče o kůži seniorů, prevence poškození kůže a riziko přenosu infekce na pracovníky

Akreditace MPSV, 6 vyučovacích hodin

Kurz je určený pracovníkům přímé obslužné péče a pečovatelkám v terénní péči. Přes poznání principů fungování lidské kůže představí nejčastější změny nejen ve stáří, ale projevy nejčastějších systémových a kožních nemocí. Fungování kůže je vysvětleno pomocí moderní 3D grafiky. Jednoduše jsou přiblížené základní projevy nemocí kůže včetně kožních projevů diabetických seniorů a seniorů s cévními a srdečními nemocemi i otoky. Praktická část je věnovaná potřebám denní hygieny uživatele sociálních služeb, prevence kožních defektů a novým trendům zvyšování odolnosti i ošetřování křehké kůže seniorů. Kurz si klade za cíl odstranit obavy pečujících z možného přenosu infekčních nemocí a naopak upevní základní návyky osobní hygieny a desinfekce  při pečovatelských úkonech.

Reference ke kurzu Urgentní stavy a První pomoc

Zařízení, která již kurz absolvovali, jsou PRŮBĚHEM, ODLIŠNOSTÍ OD JINÝCH KURZŮ, KAZUISTIKAMI I JEHO REÁLNOSTÍ nadšeni.

Zdravotní osvěta pro zařízení sociálních služeb je aplikována MUDr. Janou Bradáčovou, která se ošetřovatelství věnuje celý život. Předává zkušenosti velmi srozumitelným způsobem. Velmi vlídným, laskavým a lidským přístupem, což vede k vzájemnému sladění. Kurzy paní doktorky jsou v naší službě zcela zaplněné pracovníky. Odcházejí nejen nabyté odbornými vědomostmi, ale také uvolněné, pozitivně naladěné a cítí se dobře. Přála bych všem svým kolegyním a kolegům, aby mohli zažít např. téma Život zachraňujících úkonů první pomoci.
Veronika Koudelová Klímová
Holky, přednáška byla super. Je to vidět na vašich spokojených tvářích. Paní Bradáčová je skvělá.
Libuše Tieslova
Nemělo to chybu a chvílemi jsem měla v očích i slzy...
Soňa Krokawetzová

kurzy vede:

MUDr. Gianna Conti, MBA

vydavatelka časopisu Ošetřovatelská péče, a RESCUE report – česko slovenský záchranářský časopis, autorka projektu ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ ČR a SR garantka celostátních cyklů školení CHŘIPKA, PANDEMIE, BEZPEČNÁ DOMÁCNOST a nadšená propagátorka zdravotní osvěty

Kontakt

V případě zájmu prosíme o rychlou odpověď CO NEJDŘÍVE KVŮLI KOORDINACI PŘEDNÁŠEK v jednotlivých krajích. Obratem odpovíme. Začátek, dobu trvání a cenu uzpůsobíme Vašim zvyklostem a počtu účastníků. Navrhněte prosím přímo termín, který Vám nejlépe vyhovuje na: media@siviliania.cz, media@rescuemedia.cz.
Přednášíme i na Slovensku 

Pro informace volejte administrátorce paní Kateřině Budíkové 774 615  139, nebo napište přímo garantce: reditel@siviliania.cz, reditel@rescuemedia.cz