Přednášky

krátké dvouhodinové osvětové přednášky pro kolektivy
na pracovištích, v závodech, ženské pracovní kolektivy
na úřadech, školách


OTÁZKY A ODPOVĚDI
K OČKOVÁNÍ

Komplexní přednáškový výklad o nemocích a no­vinkách v očkování zaměřený na překonání aver­zí a předsudků, kterým se mnozí pracovníci řídí. Představení nových očkovacích látek, jak a proč fungují. Co se s tělem děje, když je očkováno, kdy očkovat a kdy ne.

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY

Nejčastější urgentní situace:  polytrauma,  zástava srdce, mrtvice, ztráta vědomí a jiné život ohrožující stavy. Lékařem je vysvětleno, co se v organismu v daný moment děje.

Nejnovější poznatky efektivní resuscitace. Kdy použít zá­chranné vdechy, kdy ne. Použití defibrilátoru. Okamžitá reakce u masivního krvácení. Důraz na rychlé a jednodu­ché rozpoznání jednotlivých stavů a rychlou adekvátní reakci. Pro menší kolektiv je možné zajistit i praktický nácvik.

PRVNÍ POMOC OD A DO Z

Rozšířený a systematický výklad od nejvážnějších, život ohrožujících urgentních stavů, až po banální odřeniny při pádu na kole. Výklad buď formou přednášky s ukázkami, nebo formou i praktického nácviku, dle počtu účastníků.

DOPRAVNÍ NEHODA

Drsnější, ale velmi užitečná přednáška o tom, co nás může potkat. Nejdůležitější zásady při účasti na dopravní nehodě. Vlastní bezpečnost. Kontaktování IZS, správné hlášení a postup. Nebezpečí požáru a výbuchu.  První pomoc: resuscitace, zástava krvácení, prevence šokových stavů. Panické reakce  účastníků nehody, příbuzných a organizace na místě do příchodu  složek IZS. 

KRÁSNÁ VE SVÉ KŮŽI

Osvětová přednáška o kůži a jejím významu. Kůží nám tělo dokáže dát najevo některé ne­moci a stav kůže také odráží nejen stav naší výživy, ale i pozornost, kterou jí věnujeme. Popíšeme základní projevy nemocí kůže, zmíníme se o škodlivosti neúměrného opalování. V části věnované kosmetice se věnujeme principu fungování vybraných kosmetických přípravků obecně (krémy, séra, tonika). Pohovoříme o rozdílu v používání přírodní a komerční kosmetiky. Varujeme před alergeny a špatně skladovanou kosmetikou. Lze kombinovat s mnoha dalšími přednáškami – kosmetologie, nutriceutika, oleoterapie.

CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI
O MOZKU A NERVECH 

Zábavnou odlehčenou formou podaná fakta a zajímavosti o mozku a našich duševních schop­nostech, o paměti, únavě, bdělosti, vlivu různých látek na mozek. Proč se říká, že nám to „pálí“. Nové trendy neuroplasticity a její vliv na odbourávání zlozvyků, budování nových návyků. Které potraviny mozku prospívají. Které potraviny a jedy mozku škodí. Závěrem si pro pobavení vy­zkoušíme pár mozkových klamů a test koncentrace.

BOLÍ VÁS KLOUBY?

Osvětový přednáškový výklad o jednotlivých stadiích poškození kloubů a pohybové soustavy. Kdy nám pomůžou a kdy jsou zbytečné kloubní preparáty. Jak si ulevit od bolesti jednoduchý­mi metodami a kdy naopak cvičit a rehabilitovat. Bludy, mýty a reklamní finty výrobců a prodejců potravinových doplňků. Chytrá a efektivní léčiva. Fyzikální úleva od bolesti. Pohybová rehabilitace, kdy a jak. 

SRDCE NAŠE NEJDRAŽŠÍ
(2 HODINY)

Osvětová přednáška o fungování srdce a všem, co jeho správné funkci prospívá. Jak vlastně vzniká infarkt. Proč se může srdce najednou zastavit a co v té chvíli dělat. Výživa pro srdce. Které potraviny srdci a cévám lahodí. Základy prv­ní pomoci a život zachraňující úkony u zástavy srdce.

CÉVY, ŽÍLY A ŽENY

Osvětová přednáška o nejčastějších problémech zejména u žen v profesi, která vyžaduje sezení nebo dlouhodobé stání. Řekneme si o křečových žílách, otocích nohou, zmrzlých nohou a poruchách prokrvení rukou v zimě. Žertem zmíníme také červené nosy a vysvětlíme problémy hyperaktivní pleti. Co a jak můžeme účinně dělat v prevenci a terapii. Účinné lé­čivé přípravky a přírodní léčiva. Mini trénink a nácvik základů žilní gymnastiky.

KREV A CO O NÍ VÍME (2 HODINY)

Vtipné, téměř pohádkové vyprávění o mnoha funkcích jednotlivých krvinek a poruchám vyplý­vajícím z jejich dílčího nedostatku.

Proč ženy potřebují železo a jak jej ze stravy získat v účinné podobě. Může únava a porucha koncentrace souviset s krví? Co se děje, když se zraníme a krvácíme? Jak poskytnout první pomoc u malých úrazů s krvácením?

TRÁVENÍ, DETOXIKACE

Osvětová přednáška vysvětlující princip trávení a na něm postavené obecné zásady očisty organismu. Jak upravit trávení jednoduchými a nám přirozenými způsoby. Přednáška nehodnotí ani nezmiňuje jednotlivé stravovací trendy ani konkrétní přípravky, diskutujeme pouze obecná osvětová doporučení, vše s ohledem na lékařskou etiku.

VÝŽIVA OD A DO Z

Základní stavební kameny naší výživy: bílkoviny, sacharidy, tuky, aminokyseliny, vitamíny, minerály a stopové prvky. Antioxidanty a tělu prospěšné látky. Proč to vše potřebujeme. Co je dobré pohlídat si ve stravě.

VITAMÍNY PRO ŽIVOT
(2 HODINY)

Funkce vitamínů v lidském organismu a nemoci plynoucí z jejich nedostatku v potravě. Skryté formy avitaminóz, poruchy imunity a poruchy hojení ran. Bludy a mýty o vita­mínech. Přírodní a efektivní lékárenské formy vitamínů.

HORMONÁLNĚ AKTIVNÍ LÁTKY
V POTRAVINÁCH

Hormonálně aktivní látky v potra­vinách a nápojích. Fytoestrogeny  a  jejich vliv  na naše zdraví. Jedy a endogenní disruptory. Kovy a jiné toxiny v potravinách.  Účinky antinutričních látek v potravinách.

PRINCIPY DETOXIKACE, ODKYSELENÍ A ČIŠTĚNÍ TĚLA

Selský rozum a zkušenosti našich předků pro naše zdraví ve formě osvětové přednášky . Vysvětlíme si, kde se v našem těle hromadí toxiny a rozumný postup, jak mírně a nenásilně postupně čistit naše tělo. Na funkci vylučovacích orgánů vysvětlíme, jak postupovat. Důležité je také vyloučit zdravotní stavy, kdy nelze tělo ještě více zatěžovat. Důrazně varujeme před jednostrannými a extrémně silnými kúrami. Prodiskutujeme mírné a jednoduché nenákladné metody, jak svému tělu ulevit. Obecná fakta jsou přednášena bez jakýkoli reklamních doporučení dle lékařské etiky.

PROSPĚŠNÁ A ŠKODLIVÁ „ÉČKA“ V POTRAVINÁCH A KOSMETICE

Dvouhodinový pohled do potravinářských a kosmetologických tajemství, která jsou nám denně prodávána v obchodech. Některá „Éčka“ jsou látky neškodné i prospěšné, ale velká část jsou látky inertní nebo i škodlivé. O těchto a jiných potenciálně nebez­pečných látkách si řekneme a vysvětlíme možný vliv na tělo. Závěrem si připomeneme zásady zdravého selského rozumu ve stravování a nepodléhání zbytečné panice, nebo neprav­divým informacím šířeným na sociálních sítích.

PLÍSNĚ A ŠKODLIVINY
V POTRAVINÁCH

Plísně a mykotoxiny v potravinách, co plísně způ­sobují, výskyt, vliv na zdraví. Mykotoxiny,  rizikové druhy potravin a jaký je rozdíl mezi nežádoucí a ušlechtilou plísní v potravinářství. Prevence plesnivění potravin, skladování, zásady bezpečné výživy obecně.

ZÁKLADY OLEOTERAPIE I - OLEJE PRO ZDRAVÍ

Základy oleoterapie pro denní život jsou velmi cennými a praktickými dovednostmi pro denní život. V základní teoretické části pro lepší srozumitelnost začneme výkladem složení a odlišností tuků a olejů. Představíme ty oleje, které lze běžně začlenit do stravování, studené a teplé kuchyně. Přiblížíme oleje stojící na pomezí mezi léčebnými a jídelními oleji, diagnózy, na které jsou doporučovány.

ZÁKLADY OLEOTERAPIE II - OLEJE PRO KRÁSU

Na Základy oleoterapie přímo navazuje druhý díl Oleje pro krásu, který se věnuje olejům v kosmetické péči, péči o kůži, v pre­venci stárnutí pokožky. Představíme si způsob, jakým jsou oleje upravovány v kosmetice. Mluvíme o exotických, vzácných a drahých olejích, varujeme před nekvalitními a neprověřenými dodavateli (obecně, dle ukazatelů kvality). Zdůrazníme rozdíl mezi aromatickými vonnými oleji, esenciálními oleji, přírodními oleji a oleji v bio kvalitě. Z hlediska kosmetického je také důležité hledisko vstřebatelnosti a komedogenicity.

KRÁSNÁ DÍKY OLEJŮM 

Osvětová přednáška o nejčastějších a nejpoužívanějších stolních olejích a o tom, jak je začlenit do běžného života rodiny (i těch, kteří zrovna neholdují zdravému životnímu stylu). Představení léčivých olejů. V části věnované kosmetice se věnujeme efektivním kosmetickým olejům, správnému užití olejů v kosmetice, trendům francouzské a asijské kosmetiky, zajímavostem v přístupu jiných národů k užití olejů.

ZÁKLADY KOSMETOLOGIE I - PEČUJÍCÍ KOSMETIKA

Základy kosmetologie formou osvětové přednášky,  která u účastníků odbourá řadu mýtů a objasní řadu reklamních triků výrobců. Projdeme hlavní součásti kosmetiky, přes mycí (šampony, sprchové gely, mýdla), pěstící a pečující kosmetiku (krémy, mléka, oleje, pasty), pleťovou kosmetiku (krémy, séra) se dostaneme až ke specialitám pro citlivou pleť. Důležitou část budeme věnovat obecnému složení kosmetiky. Představíme důležité části kosmetiky, účinné složky, adititiva, sta­bilizátory, vonné esence a jiné látky. Upozorníme na potenciálně nebezpečné látky. Další výklad věnujeme nesprávnému hodno­cení pleti a neadekvátnímu užití kosmetiky v obecných zásadách. Zejména u mladých lidí se častokrát vyskytuje přehnaná péče, na kterou taky zavedeme pozornost.

ZÁKLADY KOSMETOLOGIE II - DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

Složení dekorativní kosmetiky, zásady správného užití a projevy podráždění nebo intolerance dané kosmetiky. Kdy a v jakém pořadí nanášet jednotlivé vrstvy, kdy měnit přípravky adekvátně věku. Bludy a nesmysly šířené po sociálních sítích. Národní zvyk­losti Evropanek a Asiatek, rozdíly v přístupu k péči o tělo a obličej.

Reference ke kurzu Urgentní stavy a První pomoc

Zařízení, která již kurz absolvovali, jsou PRŮBĚHEM, ODLIŠNOSTÍ OD JINÝCH KURZŮ, KAZUISTIKAMI I JEHO REÁLNOSTÍ nadšeni.

Zdravotní osvěta pro zařízení sociálních služeb je aplikována MUDr. Janou Bradáčovou, která se ošetřovatelství věnuje celý život. Předává zkušenosti velmi srozumitelným způsobem. Velmi vlídným, laskavým a lidským přístupem, což vede k vzájemnému sladění. Kurzy paní doktorky jsou v naší službě zcela zaplněné pracovníky. Odcházejí nejen nabyté odbornými vědomostmi, ale také uvolněné, pozitivně naladěné a cítí se dobře. Přála bych všem svým kolegyním a kolegům, aby mohli zažít např. téma Život zachraňujících úkonů první pomoci.

Veronika Koudelová Klímová

Holky, přednáška byla super. Je to vidět na vašich spokojených tvářích. Paní Bradáčová je skvělá.

Libuše Tieslova

Nemělo to chybu a chvílemi jsem měla v očích i slzy...

Soňa Krokawetzová

kurzy vede:

MUDr. Jana Bradáčová, MBA
MUDr. Jana Bradáčová, MBA

vydavatelka časopisu Ošetřovatelská péče, a RESCUE report – česko slovenský záchranářský časopis, autorka projektu ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ ČR a SR garantka celostátních cyklů školení CHŘIPKA, PANDEMIE, BEZPEČNÁ DOMÁCNOST a nadšená propagátorka zdravotnické osvěty

Kontakt

V případě zájmu prosíme o rychlou odpověď CO NEJDŘÍVE KVŮLI KOORDINACI PŘEDNÁŠEK v jednotlivých krajích. Obratem odpovíme. Začátek, dobu trvání a cenu uzpůsobíme Vašim zvyklostem a počtu účastníků. Navrhněte prosím přímo termín, který Vám nejlépe vyhovuje na: media@siviliania.cz, media@rescuemedia.cz.
Přednášíme i na Slovensku 

Pro informace volejte administrátorce paní Kateřině Budíkové 774 615  139, nebo napište přímo garantce: reditel@siviliania.cz, reditel@rescuemedia.cz